Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Fundacji: Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym: 1 . Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych. 2 . Inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki. 3 . Popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem i krajem. 4 . Promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą. 5 . Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych. 6 . Aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich. 7 . Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 8 . Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

Dane naszego OPP: