Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej a w szczególności wieloaspektowe działania na rzecz osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do podejmowania leczenia i rehabilitacji, podtrzymywanie i wspieranie działania środowisk abstynenckich, łagodzenie skutków uzależnienia (praca z rodzinami i dziećmi), wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działania profilaktyczne oraz działania informacyjne i propagandowe.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000299965
  • e-mail: stow.krokus@onet.pl
  • Telefon: 227804556
  • Adres: UL. OSIEDLE PARKOWE 8A, 05-462 RADIÓWEK