Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z par. 7 Rozdziału II Statut Fundacja posiada następujące cele: 1 ) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 ) świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci; 3 ) organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 4 ) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia; 5 ) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych; 6 ) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 7 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 8 ) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie statutu.

Dane naszego OPP: