Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM NAJBIEDNIEJSZYM, UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ, OSOBOM WARUNKOWO ZWOLNIONYM Z WIĘZIENIA , BEZROBOTNYM , BEZDOMNYM , CHORYM I UPOŚLEDZONYM.

Dane naszego OPP: