Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona i promocja zdrowia 2 . Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. 3 . Pomoc społeczna w tym pomoc na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 4 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 5 . Działania na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania międzynarodowej współpracy i kontaktów w zakresie ochrony zdrowia. 6 . Organizacja i prowadzenie działalności w zakresie programów profilaktycznych. 7 . Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: