Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI "POMÓZMY UBOGIM" JEST WYŁACZNIE DZIAŁALNOSC DOBROCZYNNA ORAZ CHARYTATYWNO-OPIEKUNCZA W SFERZE POZYTKU PUBLICZNEGO, POLEGAJACA W SZCZEGÓLNOSCI NA: A. POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ B. WSPIERANIU POSTAW SAMODZIELNEGO WYCHODZENIA Z UBÓSTWA C. POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEZY UZDOLNIONEJ A POCHODZACEJ Z RODZIN UBOGICH W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA I ZAWODU D. ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI ZE SRODOWISK PATOLOGICZNYCH I UBOGICH E. WSPIERANIU DZIAŁAN PRZECIWDZIAŁAJACYCH PATOLOGIOM WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY F. WSPIERANIU DZIAŁAN ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ZAJMUJACYCH SIE DZIAŁALNOSCIA NA RZECZ UBOGICH G. POMOCY MATERIALNEJ W SYTUACJACH LOSOWYCH.

Dane naszego OPP: