Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz dzieci i dorosłych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci i dorosłych z innymi wadami rozwojowymi , realizowanych przez Służbę Zdrowia , organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne , świadczące działalność na rzecz w/w osób , pomoc ich rodzinom, oraz samodzielne podejmowanie takich inicjatyw. Fundacja kładzie szczególny nacisk na : 1 \) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów o charakterze terapeutycznym, pomagającym w codziennej aktywności życiowej i społecznej osobom objętym opieką Fundacji; 2 ) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów związanych z rozpowszechnianiem informacji o tym schorzeniu i metod jego leczenia ; 3 ) podejmowanie i wspieranie inicjatyw i projektów związanych z rozwojem diagnostyki prenatalnej.

Dane naszego OPP: