Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 )prowadzenie szkoły podstawowej i przedszkola 2 )działanie na rzecz organizacyjnego i merytorycznego wspierania realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły i przedszkola; 3 )wspomaganie wyposażenia szkoły i przedszkola, poprawa warunków ich funkcjonowania; 4 )tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów; 5 )podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i regionalnej; 6 )działalność wspomagająca rozwój i aktywizację osób, wspólnot, inicjatyw; 7 \)upowszechnianie kultury, sztuki, sportu, turystyki, ekologii oraz ochrony zdrowia; 8 \)rozwijanie kultury regionalnej; 9 \)promocja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000297386
  • e-mail: spmlynne@neostrada.pl
  • Telefon: 182624679
  • Adres: UL. MŁYNNE 85, 34-452 OCHOTNICA DOLNA