Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz zwierząt bezdomnych, porzuconych, chorych i źle traktowanych . 2 . Udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym oraz źle traktowanym. 3 . Wspieranie placówek oraz osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom bezdomnym i porzuconym oraz osób fizycznych w opiece nad zwierzętami. 4 . Wspieranie działań ograniczających bezdomność zwierząt oraz popularyzowanie wiedzy z tej dziedziny. 5 . Zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednie działania w ich obronie oraz niesienie im pomocy. 6 . Prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości o odpowiedzialności za zwierzęta. 7 . Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym i źle traktowanym. 8 . Poszukiwanie nowych domów oraz domów tymczasowych dla zwierząt. 9 . Ocena zachowań zwierząt w celu doboru optymalnego domu oraz ich resocjalizacja. 10 . Aktywizacja społeczeństwa poprzez wolontariat oraz programy i działania angażujące ludzi do pomocy zwierzętom.

Dane naszego OPP: