Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin, a w szczególności: a) całokształt zadań związanych z terapią, opieką społeczną, rehabilitacją i edukacją osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju; b) niesienie pomocy w zakresie ochrony zdrowia, opieki spłełcznej, rehabilitacji, oświaty, i wychowania osobom z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju; c) upowszechnianie wiedzy o Autyźmie i innych zaburzeniach rozwoju oraz sposobach terapii; d) skupianie wokół idei Fundacji osób chcących pomóc osobom z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

Dane naszego OPP: