Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest działanie na rzecz środowiska lokalnego. 1 . Promowanie zdrowego stylu życia. 2 . Terapia pedagogiczna dla dzieci z problemami dysleksji, dysgrafii, dysortografii. 3 . Pomoc rodzinom w pokonaniu trudności wychowawczych. 4 . Propagowanie postaw i wzorów społeczeństwa obywatelskiego. 5 . Działania na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania jego zasobami. 6 . Wspieranie działań samorządowych i społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 7 . Wspieranie działań w zakresie rozwoju kultury i wychowania. 8 . Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 9 . Przeciwdziałanie patologiom. 10 . Organizowanie imprez turystycznych. 11 . Mediacja w konfliktach. 12 . Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. 13 . Działalność wspomagającą edukację.

Dane naszego OPP: