Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zapobieganie marnotrawstwu żywności, 2 . Nieodpłatne pozyskiwanie żywności oraz nieodpłatne jej przekazywanie 3 . Zmniejszenie obszarów niedożywienia poprzez przekazywanie żywności potrzebującym za pośrednictwem organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w tym zakresie 4 . Wyzwalanie postaw poszanowania żywności, szczególnie uwrażliwienie młodego pokolenia na problemy innych 5 . Promocja i organizacja wolontariatu, 6 . Inicjowanie i koordynowanie działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących, 7 . Inne działań w zakresie pomocy społecznej. 8 . Wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Dane naszego OPP: