Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie w zakresie: 1 . wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 2 . dożywiania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 3 . prowadzenia zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 4 . prowadzenia świetlic pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 5 . wspierania innych fundacji lub programów i inicjatyw prowadzonych w celach pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 6 . wspierania domów dziecka 7 . fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich

Dane naszego OPP: