Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych. 1 . tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, 2 . prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, 3 . wspieranie działań mających na celu integrację społeczną, środowiskową i zawodową niepełnosprawnych w Polsce i za granicą 4 . prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie współistnienia zdrowych i niepełnosprawnych, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Dane naszego OPP: