Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Projekt: Polska to liberalne środowisko łączące kilkaset osób z całej Polski. Projekt : Polska to pierwszy w Polsce liberalny, interdyscyplinarny think - do tank. To z jednej strony ogólnopolskie Stowarzyszenie - demokratyczna organizacja z ponad dwudziestoma ośrodkami w całym kraju; z drugiej zaś strony: Fundacja, która przyciąga najlepszych specjalistów do pracy nad konkretnymi rozwiązaniami dla Polski.

Dane naszego OPP: