Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 2 . Promowanie zdrowego stylu życia. 3 . Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport 4 . Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 5 . Upowszechnianie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju, edukacji, oświaty, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych 6 . Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 7 . Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych 8 . Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 9 . Rozwijanie idei wolontariatu.

Dane naszego OPP: