Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 - prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych a także nauki o ziemi i wszechświecie, 2 - aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, 3 - propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej, fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia, 4 - podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu a w szczególności pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, 5 - inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych , w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, 6 - upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi tarnogórskiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, turystycznego oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu

Dane naszego OPP: