Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku 2 .Podnoszenie i utrzymanie sprawności fizycznej osób w podeszłym wieku 3 .Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku 4 .Opieka medyczna i socjalna nad osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku 5 .Pomoc osobom przewlekle chorym i w podeszłym wieku w pozyskiwaniu różnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ułatwiających choremu życie oraz pomoc w nabywaniu lekarstw i materiałów medycznych 6 .Zwiększenie wydolności opiekuńczej rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi i w podeszłym wieku 7 .Prowadzenie działalności integracyjnej dla osób w podeszłym wieku 8 .Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: