Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-tworzenie warunków do rehabilitacji i rehabilitacja medyczna, funkcjonalna i psychniczna osób niepełnosprawnych i inwalidów, -organizowanie i wspieranie działań mających na celu integrację społeczną, środowiskową i zawodową osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa, -prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczej, oświatowej i wydawniczej w zakresie rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych i inwalidów, -współpraca międzynarodowa w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, -prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób niepełnosprawnych i inwalidów, -organizowanie i udział w programach badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących upowszechnianiu wiedzy na tematy dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych i inwalidów, -współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji celów Fundacji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000290715
  • e-mail: bart_ok@interia.pl
  • Adres: SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE 1A, 76-004 SIERAKOWO SŁAWIEŃSKIE