Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, dawanie szans na wyrównanie ich rozwoju, 2 . Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej alkoholizmem i narkotykami, 3 . Niesienie pomocy rodzinom, 4 . Niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, pomoc i opieka nad innymi osobami potrzebującymi wsparcia w tym bezdomnymi, samotnymi matkami, 5 . Pomoc społeczna i opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin biednych, nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującymi wsparcia, 6 . Budowanie świadomości społecznej związanej z pomocą ludziom, pobudzanie aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności społecznej, uczenie szacunku dla drugiego człowieka.

Dane naszego OPP: