Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . krzewienie kultury artystycznej w społeczeństwie oraz propagowanie jej, 2 . promocja muzyki i jej wykonawców oraz wspieranie wy-darzeń artystycznych, 3 . upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji arty-stycznej oraz jej wspieranie, 4 . promowanie oraz wspieranie uzdolnionej i utalentowanej artystycznie młodzieży, 5 . upowszechnianie i popularyzacja muzyki sakralnej, 6 . budowa, naprawa i konserwacja oraz rekonstrukcja instrumentów w obiektach sakralnych.

Dane naszego OPP: