Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 . pomoc dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki medycznej, szczególnie tym 2 . przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych kobiet, mężczyzn i młodzieży oraz wspieranie ich reintegracji poprzez aktywizację społeczno 0376 zawodową w formie szkoleń, warsztatów i programów edukacyjnych; 3 . pomoc rodzinom naturalnym, zastępczym i adopcyjnym w postaci poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego, medycznego, terapii krótkoterminowej; 4 . pomoc kobietom w ciąży społecznie problemowej; 5 . popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej, 6 . popularyzacja różnych form rodzicielstwa zastępczego.

Dane naszego OPP: