Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest propagowanie kultury i edukacji muzycznej, w szczególności: 1 . pomoc dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji muzycznej, zwłaszcza tym, którzy ten dostęp mają utrudniony, między innymi: - dzieciom i młodzieży wiejskiej i z małych miast, - dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, - dzieciom i młodzieży z domów dziecka i domów opieki społecznej, - dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i nieuleczalnie chorej; 2 . wspieranie i podtrzymywanie zanikających kierunków edukacji muzycznej; 3 . poszukiwanie i promowanie talentów muzycznych; 4 . podejmowanie i wspomaganie inicjatyw służących popularyzacji muzyki; 5 . pobudzanie zainteresowania kulturą muzyczną zwłaszcza społeczności z małych miast i wsi oraz umożliwianie im uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kulturalnych.

Dane naszego OPP: