Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież niepełnosprawną uczących się w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rybniku ul. Hibnera 41, a także absolwentom tej placówki oraz osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: