Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

celem fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie: a)kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki chrześcijańskiej w działalności gospodarczej b)integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w społeczeństwie c)kreowanie zachowań proekologicznych d)propagowanie wykorzystywania środków finansowych dostępnych dzięki integracji z krajami UE e\)pomoc materialna dla dzieci z ubogich rodzin

Dane naszego OPP: