Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Propagowanie i wspieranie idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 2 ) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy organizacyjnej, socjalnej, pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej oraz duchowej. 3 ) Wspieranie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych. 4 ) Promowanie współdziałania osób niepełnosprawnych z samorządem terytorialnym. 5 ) Powołanie Koła Wolontariatu przy Stowarzyszeniu. 6 ) Dokumentowanie dorobku współpracy Stowarzyszenia z osobami niepełnosprawnymi. 7 ) Charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. 8 ) Wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: