Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stowarzyszenie realizuje swoje cele nieodpłatnie stosując różne formy działania, a w szczególności: a) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie, jako forma m.in. przeciwdziałania patologią społecznym, b) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, c\) organizowanie imprez sportowych w formie zabaw i gier ruchowych w szkołach i innych placówkach na terenie Gdańska, d) propagowanie zdrowego trybu życia opartego na aktywności ruchowej i prawidłowym sposobie odżywiania, e) prowadzenie strony internetowej, zawierającej informacje o wydarzeniach dotyczących imprez sportowych i artystycznych, które były udziałem Stowarzyszenia. f) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, g\) uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie miasta Gdańska i w okolicach, h) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i turystycznym, i) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 2 . Stowarzyszenie realizuje swoje cele odpłatnie stosując różne formy działania, a w szczególności: a) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i wychowawczych wśród dzieci i młodzieży, b\) planowanie i organizowanie zawodów fitness i form tanecznych, połączone z rekreacją ruchową, o randze krajowej i międzynarodowej, c\) uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie miasta Gdańska i w okolicach, d) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i turystycznym, e\) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej, f\) organizowanie i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych, g\) organizowanie konwencji fitness, pokazów fitness, tanecznych, mody oraz innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji działalności statutowej, h) prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.

Dane naszego OPP: