Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Opieka nad zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi, potrzebującymi pomocy. 2 . Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. 3 . Powszechna edukacja ekologiczna szczególnie ukierunkowana na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. 4 . Działania na rzecz ochrony zwierząt towarzyszących, udomowionych, gospodarskich. 5 . Działania na rzecz ochrony gatunków dziko-żyjących. 6 . Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt. 7 . Ochrona środowiska naturalnego. 8 . Popieranie i upowszechnianie animaloterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach fizycznych i psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dane naszego OPP: