Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podtrzymywanie tradycji Związku Strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych, 2 . Promowanie i pomoc Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" Jednostce Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli oraz innym Jednostkom Strzeleckim Związku, który jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem Związku Strzeleckiego istniejącego w okresie międzywojennym, 3 . Przekazywanie wiedzy historycznej, 4 . Propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, 5 . Kształtowanie postawy patriotycznej, 6 . Uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej, 7 . Wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny, 8 . Praca nad rozwojem charakteru młodzieży, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność, 9 . Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, 10 . Dbanie o sprawność fizyczną.

Dane naszego OPP: