Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

HUFIEC ŁASK

Nasza strona www: www.lask.zhp.pl

HUFIEC ŁASK
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele Statutowe: Za główne cele swojego działania ZHP uznaje: 1 \) stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka; 2 ) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów; 3 ) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni; 4 ) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich onad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi; 5 ) upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Dane naszego OPP: