Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem fundacji jest: 1 . Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i prowadzenia ich ku aktywnemu i samodzielnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspieranie ich rodzin. 2 . Umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki. 3 . Popieranie i promocja różnych form zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także rozwój edukacji ogólnej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: