Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest: a. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; b. Równouprawnienie osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym albo dyskryminacją ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, płeć, przynależność do określonej grupy społecznej lub z powodu swojego światopoglądu i przekonań; c. Promowanie systemowych zmian sprzyjających kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa zintegrowanego, otwartego na różnorodność społeczną, wolnego od dyskryminacji; d. Poprawa jakości dyskursu publicznego na tematy związane z różnorodnością społeczną poprzez inicjowanie debat publicznych, realizacje programów edukacyjnych, realizację kampanii społecznych, prowadzenie badań; e. Budowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy liderami społecznymi, instytucjami oraz innymi aktorami społecznymi działającymi na rzecz równouprawnienia osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym albo dyskryminacją ze względu na swoją rasę, religię, narodowość, płeć, przynależność do określonej grupy społecznej lub z powodu swojego światopoglądu i przekonań.

Dane naszego OPP: