Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

§ 6 statutu: Szczegółowe cele działalności Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Cele z zakresu działalności Stowarzyszenia to: 1 . Apostolat wspierający szerzenie kultu religijnego i prowadzonych przez Kościół Katolicki dzieł miłości, w zakresie uzgodnionym z władzą kościelną. 2 . Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej i społeczno-kulturalnej jako organizacja pożytku publicznego. 3 . Krzewienie trzeźwości i właściwe oddziaływanie na osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione od narkotyków, alkoholu oraz wspieranie rodzin osób uzależnionych, a także osób będących aktualnie w kryzysie (trudnej sytuacji życiowej).

Dane naszego OPP: