Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Medico01c0er została powołana przez Grupę Medico01c0er w poczuciu odpowiedzialności by wypełniać ważną misję społeczną. Celem Fundacji jest wspomaganie i promowanie wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w szczególności jest to działalność związana z szerzeniem wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowaniem profilaktyki oraz prawidłowej diagnozy, kształtowaniem społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. Działalność Fundacji Medico01c0er prowadzona jest w oparciu o wieloletnią i międzynarodową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu medycyny całej Grupy Medico01c0er. Skupiona jest ona w szczególności na edukowaniu oraz wspieraniu społeczności lokalnych poprzez tworzenie programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. W Fundacji kładziemy nacisk na aktywną edukację prozdrowotną, zależy nam na tworzeniu organizacji wrażliwej na problemy społeczne i środowiskowe. Poczucie odpowiedzialności i etyczne postępowanie to wartości, które stanowią integralną część kultury Medico01c0er oraz znajdują odzwierciedlenie w wielu naszych działaniach.

Dane naszego OPP: