Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 2 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 3 . Promowanie młodych artystów 4 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 5 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. 6 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 8 . Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Dane naszego OPP: