Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Celem działalności Klubu Sportowego jest:
a) uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c) wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży,
d) promocja sportu oraz realizowanie zadań w zakresie rozwoju sportu,
e) tworzenie warunków umożliwiających rozwój współzawodnictwa sportowego, a w szczególności współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
2. Pozostałe cele działalności:
a) powoływanie, organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
b) tworzenie programów szkolenia sportowego,
c) organizację imprez sportowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty,
d) propagowanie wśród mieszkańców kultury fizycznej,
e) podejmowanie innych przedsięwzięć, pozwalających na realizację celów statutowych.

Dane naszego OPP: