Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-kształtowanie sprawności fizycznej społeczeństwa ,wyrobienie dyscypliny,spójności, ofiarności odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży -zapewnienie warunków potrzebnych do rozwoju sportu i wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, -współpraca z innymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą, wspieranie klubu seniora poprzez prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych,wycieczek, spotkań i inne działania dla osiągnięcia wyższych celów społecznych, -urządzanie zwodów, festynów sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, zabaw ruchowych, organizowanie kursów,wykładów, odczytów krzewiących ideę i cele Towarzystwa

Dane naszego OPP: