Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi Orelec i okolic. Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: duchowego, ekologicznego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego wsi Orelec, 2 ) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 \) opracowanie strategii rozwoju wsi Orelec i jej realizacja.

Dane naszego OPP: