Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . pomoc społeczna rodzinom pracowników ochrony znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans życiowych tych rodzin, 2 . pomoc w przeciwdziałaniu patologiom społecznym w rodzinach pracowników ochrony, 3 . pomoc ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony, w szczególności napadów i innych przestępstw, 4 . działanie na rzecz niepełnosprawnych byłych pracowników ochrony, będących ofiarami wypadków podczas wykonywania zadań ochrony lub niepełnosprawnymi członkami rodzin tych pracowników, 5 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej pracowników ochrony pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 6 . fundowanie stypendiów i pomoc materialna związana z kształceniem i nauką dzieci i młodzieży z rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 7 . organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin pracowników ochrony znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 8 . upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród pracowników ochrony i ich rodzin.

Dane naszego OPP: