Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem jest prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na 30 miejsc oraz dążenie do wyjścia z bezdomności osób skierowanych, poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie jak również: -administrowanie całodobowym lokalem zastępczym dla osób bezdomnych, -przyjmowanie nowych osób w porozumieniu z MOPS, -pozyskiwanie odzieży, produktów higienicznych, żywności od sponsorów, -egzekwowanie zasad wynikających z regulaminu, -rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, -zachęcanie osób do udziału w szkoleniach, -pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń, -współpraca z innymi instytucjami udzielającymi pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, -opieka nad małoletnimi przebywającymi w Ośrodku - prowadzenie dozoru w uczęszczania do szkoły, kontakt z pedagogami.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000278023
  • e-mail: brtax@wp.pl
  • Adres: UL. PIESZYCKA 32, 50 - 537 WROCŁAW