Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką. 2 . Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt. 3 . Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt. 4 . 0źukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. 5 . Dobroczynność, działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6 . Prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów.

Dane naszego OPP: