Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest placówką odpłatną pobytu stałego przeznaczoną dla 50 Chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Głównym celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. Dom działa na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu i Umowy pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr Św. Teresy, a Powiatem Kłodzkim.

Dane naszego OPP: