Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ekologia i ochrona zwierzą oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2 . Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt oraz kształtowania świadomości społecznej w tym w szczególności dzieci i młodzieży. 3 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację za pomocą bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. 4 . Promocję zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wykorzystania środowiska naturalnego oraz rekreacji z udziałem zwierząt zdrowych i nadających się do pracy. 5 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt 6 . Resocjalizację młodzieży trudnej dzięki kontaktom ze zwierzętami. 7 . Organizowanie zajęć dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych poprzez angażowanie w akcje ratowania zwierząt. 8 . Wspieranie krajoznawstwa. 9 . Działanie na rzecz nauki i wychowania. 10 . Promocję i organizację wolontariatu

Dane naszego OPP: