Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami fundacji są: 1 . Udzielanie wszechstronnej pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej, i losowej 2 . Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej 3 . promocja zdrowego stylu życia 4 . wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży , edukacja społeczna i patriotyczna 5 . Promowanie dzieci zdolnych i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności 6 . Opieka i wychowanie dzieci i młodzieży 7 . Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof 8 . Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Dane naszego OPP: