Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu, promocja zdrowego trybu życia w tym prowadzenie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć, imprez, festynów, obozów wypoczynkowych, organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego orz przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie i organizowanie wolontariatu.

Dane naszego OPP: