Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Stowarzyszenia są: - działanie na rzecz sportu, kultury, rekreacji i turystyki, - wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej, - promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działania w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami, - planowanie i organizowanie działań rekreacyjno - sportowych, kulturalnych i turystycznych członków Stowarzyszenia

Dane naszego OPP: