Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wspieranie wszechstoronnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia,, gospodarki i agroturystyki. 2 .Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. 3 .Wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 4 .Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z obszarów wiejskich. 5 .Tworzenie warunków jednego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej. 6 .podejmowanie działań na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa wiejskiego w duchu integracji europejskiej. 7 .Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz zdrowej rodzimej żywności. 8 .Promowanie walorów kulturowych, historycznych, sportowych i agroturystycznych obszarów wiejskich oraz działań proekologicznych chroniących przyrodę i środowisko naturalne człowieka. 9 .Kreowanie aktywności zawodowej przedsiębiorczości rolników i ludności nierolniczej zamieszkującej obszary wiejskie. 10 .Profilaktyka patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk brutalizacji życia, przemocy, przestępczości i grup nieformalnych.

Dane naszego OPP: