Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

TOWARZYSTWO JEST ORGANIZACJA SPOŁECZNA OBYWATELI POLSKICH ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ, DZIAŁAJĄCA NA GRUNCIE KONSTYTUCJI RP I MAJĄCĄ NA CELU: 1 . POPRAWĘ ICH WARUNKÓW ŻYCIOWYCH I ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZANIA UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM, ZAWODOWYM, KULTURALNYM, TURYSTYCZNYM I SPORTOWYM KRAJU, 2 . JAK NAJWSZECHSTRONNIEJSZA ICH REHABILITACJE I LECZENIE ROZUMIANYCH JAKO PROCES OSIĄGANIA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE PO TO, BY ZAPEWNIĆ IM MOZLIWOSC KIEROWANIA WŁASNYM ŻYCIEM, 3 . LIKWIDACJE BARIER PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNYCH POPRZEZ UŚWIADOMIENIE PEŁNOSPRAWNEJ SPOŁECZNOŚCI PROBLEMATYKI DOTYCZĄCEJ OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM I KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH POSTAW MIEDZY TYMI GRUPAMI, 4 . ARTYKUŁOWANIE I REPREZENTOWANIE INTERESÓW OSÓ0011 ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM W KRAJU ORAZ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ.

Dane naszego OPP: