Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu, c) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym prowadzenie nauki tańca, a w szczególności Grupy Akrobatyczno - Baletowej „GWIAZDA”; d) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, e\) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, f\) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: