Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności poprawa warunków bytowania zwierzyny. Poprawianie wśród ludności zamieszkującej na terenie dzierżawionych obwodów idei łowiectwa, tradycji oraz ochrony środowiska. Współpraca w wychowaniu młodzieży ukierunkowana na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią oraz zachowanie naturalnego środowiska przyrodniczego. Ochrona i rozwój populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących. Prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach zgodnie z przepisami oraz wieloletnimi planami hodowlanymi

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000273383
  • e-mail: dawimon@interia.pl
  • Telefon: 664044459
  • Adres: UL. PIŁSUDSKIEGO 24/7, 39-100 ROPCZYCE